COMPONO

compono
Hasło
compōnō -pōnere posuī positum
Definicja
budować, układać, tworzyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
443
Polish