COMMVNIS

communis
Hasło
commūnis -e
Definicja
powszechny, zwyczajowy
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
660
Polish