COMMITTO

committo
Hasło
committō -mittere -mīsī -missum
Definicja
łączyć, powierzać (+ dat.); wykonać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
608
Polish