COMES

comes
Hasło
comes comitis m./f.
Definicja
towarzysz
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
448
Polish