colo
Hasło
colō colere coluī cultum
Definicja
zamieszkiwać; uprawiać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
333
Polish