COLLIGO_3

colligo
Hasło
colligō -ere -lēgī -lēctum
Definicja
zbierać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
820
Polish