COGO

cogo
Hasło
cōgō cōgere coēgī coāctum
Definicja
zmuszać; zbierać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
250
Polish