COGNOSCO

cognosco
Hasło
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum
Definicja
dowiadywać się, poznawać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
339
Polish