coepi
Hasło
coepī coepisse coeptus
Definicja
zaczynać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
312
Polish