CLAVDO_1

claudo
Hasło
claudō claudere clausī clausum
Definicja
zamykać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Dom
Frekwencja
392
Polish