clarus
Hasło
clārus -a -um
Definicja
jasny, sławny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
395
Polish