CLAMOR

clamor
Hasło
clāmor -ōris m.
Definicja
krzyk, hałas
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
605
Polish