CIVITAS

civitas
Hasło
cīvitās -ātis f.
Definicja
państwo, obywatelstwo
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
346
Polish