CIRCA_1/CIRCA_2

circa
Hasło
circā
Definicja
wokół (przysł. i przyim. +acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
735
Polish