CINGO

cingo
Hasło
cingō cingere cīnxī cīnctum
Definicja
otoczyć, opasać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
814
Polish