CETERVS/CETERA_1/CETERI

ceterus
Hasło
cēterus -a -um
Definicja
pozostały
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
596
Polish