CETERVM_2

ceterum
Hasło
cēterum
Definicja
ale, zresztą
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
571
Polish