certus
Hasło
certus -a -um
Definicja
pewny, stały
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
285
Polish