certe
Hasło
certē
Definicja
z pewnością
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
601
Polish