cerno
Hasło
cernō cernere crēvī crētum
Definicja
dostrzegać; rozdzielać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
655
Polish