CENTVM

centum
Hasło
centum
Definicja
sto
Część Mowy
Liczebnik
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
730
Polish