CENSEO

censeo
Hasło
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum
Definicja
oceniać; myśleć, sądzić
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
928
Polish