CELER

celer
Hasło
celer -is -e
Definicja
szybki
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
745
Polish