CEDO_1

cedo
Hasło
cēdō cēdere cessī cessum
Definicja
iść; ustępować
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
304
Polish