CAVSA

causa
Hasło
causa -ae f.
Definicja
przyczyna; gen. + causā, z powodu, ze względu na, dla
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
107
Polish