CAVEO

caveo
Hasło
caveō cavēre cāvī cautum
Definicja
uważać, strzec się
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
941
Polish