CASTVS_2

castus
Hasło
castus -a -um
Definicja
czysty, nienaruszony
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
838
Polish