CARVS

carus
Hasło
cārus -a -um
Definicja
drogi
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
462
Polish