carmen
Hasło
carmen -inis n.
Definicja
pieśń
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
254
Polish