CAREO

careo
Hasło
careō -ēre -uī
Definicja
być pozbawionym czegoś (+ abl.)
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
572
Polish