CAPIO_2

capio
Hasło
capiō capere cēpī captum
Definicja
chwytać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
131
Polish