cano
Hasło
canō canere cecinī cantum
Definicja
śpiewać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
389
Polish