CANDIDVS

candidus
Hasło
candidus -a -um
Definicja
jasny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
692
Polish