CADO

cado
Hasło
cadō cadere cecidī cāsum
Definicja
upadać; ginąć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
210
Polish