brevis
Hasło
brevis -e
Definicja
krótki, powierzchowny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
589
Polish