BONVS

bonus
Hasło
bonus -a -um
Definicja
dobry
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
68
Polish