BENEFICIVM

beneficium
Hasło
beneficium -ī n.
Definicja
uprzejmość, dobrodziejstwo
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
182
Polish