BENE

bene
Hasło
bene
Definicja
dobrze
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
235
Polish