AVT

aut
Hasło
aut
Definicja
lub
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
24
Polish