AVIS

avis
Hasło
avis -is f.
Definicja
ptak
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
855
Polish