AVGEO

augeo
Hasło
augeō augēre auxī auctum
Definicja
powiększać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
709
Polish