AVFERO

aufero
Hasło
auferō auferre abstulī ablātum
Definicja
zabierać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
556
Polish