audio
Hasło
audiō -īre -īvī/-iī -ītum
Definicja
słuchać
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
165
Polish