AVDEO

audeo
Hasło
audeō audēre ausus sum
Definicja
odważyć się
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
270
Polish