AVCTOR

auctor
Hasło
auctor -ōris m.
Definicja
autor, twórca
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
546
Polish