ASSVM_1

adsum
Hasło
adsum adesse affuī
Definicja
być obecnym
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
279
Polish