aspicio
Hasło
aspiciō -ere -spēxī -spectum
Definicja
obserwować, oglądać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
483
Polish