ASCENDO

ascendo
Hasło
ascendō -ere -scendī -scēnsum
Definicja
wychodzić do góry
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
990
Polish