ARDEO

ardeo
Hasło
ārdeō ārdēre ārsī ārsum
Definicja
błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Powietrze i ogień
Frekwencja
618
Polish