ARBOR

arbor
Hasło
arbor arboris f.
Definicja
drzewo
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
468
Polish